به فکر عزت این خاک بودن... همونا که قلم تو دستشون بود... 

آهنگ پایان نامه عشق

#مصطفی_چوگان 
#میثم_پوریان